با توجه به آخرین بخشنامه موجود، کلیه متقاضیان امورگذرنامه شامل ( صدور و یا تجدید گذرنامه، برگ عبور، درخواست اجازه خروج دانشجویی و مشمولین)، امور اربعه شامل ( درخواست اولین شناسنامه ، ثبت ازدواج، ثبت طلاق و ثبت فوت)، وکالتنامه و تصدیق امضا، امور دانشجویی، تایید مدارک درمانی، عدم سوئپیشینه و عابرین غیر مجاز می بایست قبل ازمراجعه به نمایندگی نسبت به ثبت درخواست در سامانه میخک (http://mikhak.mfa.ir) اقدام و با اخذ کد رهگیری به همراه مدارک ذکر شده ذیل به نمایندگی مراجعه نمایند.

ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد ایرانی

مدارک مورد نياز :
1-تکميل فرم درخواست ثبت ازدواج
2-ارائه اصل شناسنامه ايراني زوجين، ضمنآ درصورتيکه شناسنامه شما المثني مي باشد، بايد قبلآ نسبت به اخذ گواهي تجرد از ايران اقدام نمائيد.
3- گواهی نامه بهداشتی زوجین مبنی بر سلامت کامل و نداشتن هرگونه بیماریهای واگیردار و مانع از ازدواج شامل ( ایدز، هپاتیت ، بیماری های مقاربتی ، اعتیاد و تالاسمی )
4-ارائه اصل عقدنامه شرعي صادره از مراکز و موسسات اسلامي مورد تآييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران، بانضمام دو نسخه فتوکپي از آن
5- اصل سند رسمی ازدواج(Marriage Certification ) انگلیسی و کپی آن
- در صورتیکه گواهی ازدواج نامبردگان صادره کشوری غیر از انگلستان باشد، می بایست اصل گواهی ازواج از طریق نمایندگی ایران در کشور مربوطه تائید شده و یا اینکه ابتدا به تائید نمایندگی کشور مزبور در محل برسد و بعد از آن توسطاداره تایید اسناد این کشور تایید گردد. (https://www.gov.uk/get-document-legalised)
6-سه قطعه عکس جديد (پاسپورت سایز)، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي، براي هريک از زوجين
7- اصل اجازه نامه رسمی ولی قهری دوشیزگان در اولين ازدواج، چنانچه ولي زوجه مقيم خارج از کشور باشد می تواند با مراجعه به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل اقامت خود، نسبت به تنظيم سند اجازه نامه اقدام و چنانچه ولي مقيم ايران مي باشد، با مراجعه به دفاتر رسمي نسبت به تنظيم سند اجازه نامه اقدام نماید.
8-درصورت فوت ولي زوجه، ارائه اصل خلاصه رونوشت فوت صادره از سازمان ثبت احوال کشور ضروري است.
9- چنانچه زوجین دارای سابقه طلاق و یا وفات همسر در شناسنامه باشند ارائه اصل طلاقنامه و یا گواهی فوت الزامی می باشد.
10- 20 پوند هزینه خدمات کنسولی.