عکسدار کردن شناسنامه

لطفا ملاحظه نموده، کلیه افراد بالای 15 سال که دارای شناسنامه فاقد عکس می باشند می بایست جهت تعویض شناسنامه اقدام نمایند. لطفا به صفحه تعویض شناسنامه مراجعه شود.