با توجه به آخرین بخشنامه موجود، کلیه متقاضیان امورگذرنامه شامل ( صدور و یا تجدید گذرنامه، برگ عبور، درخواست اجازه خروج دانشجویی و مشمولین)، امور اربعه شامل ( درخواست اولین شناسنامه ، ثبت ازدواج، ثبت طلاق و ثبت فوت)، وکالتنامه و تصدیق امضا، امور دانشجویی، تایید مدارک درمانی، عدم سوئپیشینه و عابرین غیر مجاز می بایست قبل ازمراجعه به نمایندگی نسبت به ثبت درخواست در سامانه میخک (http://mikhak.mfa.ir) اقدام و با اخذ کد رهگیری به همراه مدارک ذکر شده ذیل به نمایندگی مراجعه نمایند.

فرزندهای بالای 18 سال

از آنجا که صدور شناسانامه جهت افراد بالای 18 سال نیازمند به دریافت مجوز از مرکز میباشد و زمان دقیق پاسخ آن مشخص نمی باشد ، امکان تعیین وقت قبلی جهت این گونه افراد وجود ندارد. پس از وصول مجوز از ایران جهت تنظیم وقت با شما تماس گرفته خواهد شد.
علاوه بر کلیه موارد ذکر شده در مورد صدور شناسنامه فرزند زیر 15 سال مدارک ذیل نیز میبایست اضافه شوند:
1- 7 قطعه عکس (پاسپورت سایز) پشت نویسی شده فرزند
2- 1 قطعه عکس (پاسپورت سایز) پشت نویسی شده پدر و مادر
3- مدرک اقامتي معتبر عکس دار و کپی آن
4- 2 برگ کارت انگشت نگاري متقاضی، که توسط پلیس انگلستان انگشت نگاری، تائید، امضاء و مهر شده باشد
5- تکمیل فرم اقرارنامه مربوط به متقاضیان فاقد شناسنامه توسط پدر و مادر و فرزند ( حضور هر سه نفر جهت این مورد الزامی است. فقط در صورتیکه مادر شخص خارجی باشد و ثبت ازدواج در شناسنامه در ثبت نشده باشد، حضور مادر الزامی نیست.) IC1
6- تکمیل فرم پرسشنامه افراد مدعی تابعیت ایرانی فاقد شناسنامهIC2
-- جهت تحویل شناسنامه خود فرزند میبایست شخصاً به نمایندگی مراجعه نماید.
7- پرداخت هزینه 35 پوند
توجه
• چنانچه نام خانوادگی پدر و فرزند ،و یا نام و نام خانودگی والدین در گواهی تولد با اصل شناسنامه ایرانی والدین مغایرت داشته باشد، والدین موظف می باشند با حضور در نزد وکیل انگلیسی نسبت به تهیه گواهی DEED POOL جهت تصحیح نام یا نام خانوادگی خود اقدام نمایند. (نمونه DEED POOL جهت ,والدین، فرزندان)