با توجه به آخرین بخشنامه موجود، کلیه متقاضیان امورگذرنامه شامل ( صدور و یا تجدید گذرنامه، برگ عبور، درخواست اجازه خروج دانشجویی و مشمولین)، امور اربعه شامل ( درخواست اولین شناسنامه ، ثبت ازدواج، ثبت طلاق و ثبت فوت)، وکالتنامه و تصدیق امضا، امور دانشجویی، تایید مدارک درمانی، عدم سوئپیشینه و عابرین غیر مجاز می بایست قبل ازمراجعه به نمایندگی نسبت به ثبت درخواست در سامانه میخک (http://mikhak.mfa.ir) اقدام و با اخذ کد رهگیری به همراه مدارک ذکر شده ذیل به نمایندگی مراجعه نمایند.

فرزندهای زیر 15 سال

انتخاب نام برای فرزند
• طبق ماده بيست قانون ثبت احوال كشور انتخاب نام بااعلام كننده (پدر ومادر) است. اما بعضی از نامها بدليل عدم تناسب نام با جنس نوزاد يا دارا بودن معنی غيرقابل قبول و... ،در اين قانون غيرمجاز اعلام گرديده است. از اينرو سازمان ثبت احوال فهرستی از نامهای مجاز و غيرمجاز را تهيه نموده است.
• لطفاً قبل از انتخاب نام ( خصوصاً نامهای غير متداول ) مجاز ياغير مجاز بودن نام را از وب سایت ثبت احوال (http://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=65) چک نمایید و یا از بخش سجلی سفارت سؤال فرمایید.
• چنانچه نامی را که والدين انتخاب كرده اند در فهرست نامهای مجاز موجود نباشد، والدين ميتوانند با ارسال نامه ای دلايل مجاز بودن نام مدنظر خود از جمله وجود آن در ادبيات فارسی و فرهنگ اسلامی و يا متداول بودن آن در منطقه خاصی از ايران به همراه کپی شناسنامه والدین و گواهی تولد فرزند را به نمایندگی ارائه نمايند. سفارت موضوع را به اداره ثبت احوال منعكس می نمايد و درصورت دريافت موافقت، شناسنامه با همان نام صادر ميشود. جهت تعجیل در این کار والدین میتوانند مستقیماً از طریق بستگان و یا نصب وکیل در داخل کشور نسبت به استعلام نام مورد نظر اقدام فرمایند.
• چنانچه نام انتخاب شده برای فرزند غير مجاز باشد و برای وی گواهی ولادت خارجی نيز صادر شده باشد، والدين ميتوانند با انتخاب يك نام مجاز ونوشتن عبارت " با تغيير نام فرزندم از ..... به ..... موافقت دارم " درپشت برگ گواهی ولادت و امضا آن تقاضای صدور شناسنامه بنمايند.
• اقليتهای دينی ميتوانند مطابق فرهنگ و آيين خود نام مورد نظر را انتخاب نمايند.
• نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر ميباشد.
• در صورتيكه در شناسنامه پدر پيشوند "سيد" وجود داشته باشد، در شناسنامه جهت فرزند ذکور پيشوند "سيد" و جهت فرزند اناث "سيده" و يا پسوند "سادات" ذكر خواهد گرديد .
• چنانچه نام خانوادگی پدر و فرزند ،و یا نام و نام خانودگی والدین در گواهی تولد با اصل شناسنامه ایرانی والدین مغایرت داشته باشد، والدین موظف می باشند با حضور در نزد وکیل انگلیسی نسبت به تهیه گواهی DEED POLL جهت تصحیح نام یا نام خانوادگی خود اقدام نمایند. (نمونه DEED POLL جهت ,والدین، فرزندان))

توجه :
۱- درخواست شناسنامه فقط حضورا‌ً انجام می‌شود.
۲- اصل گواهی ولادت(Full Birth Certificate) بایستی به مرکز ارسال شود و پس داده نمی‌شود.

مدارك لازم:
مدارک زیر را میتوانید حضوری به نمایندگی تحویل دهید:
۱- درخواستنامه تکميل شده صدور شناسنامه فرزند[R_S1]
۲- اصل شناسنامه های معتبر پدر و مادر
-- در صورت وجود هرگونه دو گانگی (مغايرت) در صفحه دوم شناسنامه های والدين (بخش ثبت ازدواج) ارسال اصل عقدنامه الزامی ميباشد.
۳- اصل گواهی ولادت انگلیسی فرزند از REGISTER OFFICE ) گواهی ولادت شامل نام پدر و مادر Full Birth Certificate)
-- براي متولدين غير از انگلستان لطفاً طبق یکی از موارد زیر اقدام شود:
1 تایید گواهی ولادت توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوطه
2 اين گواهي ميبايست به تاييد نمايندگي دولت متبوعه در انگلستان برسد.سپس یک نسخه کپی برابر اصل در نزد وکیل انگلیسی تهیه شود. نسخه کپی برابر اصل شده توسط وزارت امور خارجه انگلستان تاييد شود.
4- اصل وکالتنامه یکی از والدین (در صورتیکه ثبت ازدواج والدین در شناسنامه به ثبت نرسیده باشد وکالتنامه باید توسط والدین جداگانه تنظیم شود.). توجه شود که هنگام تایید وکالتنامه توسط نمایندگی، حضور وکیل در نمایندگی الزامی میباشد. (لطفاً پاکت پستی SPECIAL DELIVER با آدرس درخواست کننده ضمیمه شود.)
5- پاکت پستی SPECIAL DELIVER با آدرس درخواست کننده جهت افرادی که به صورت پستی مدارک را ارسال نموده اند .

جهت امضا اسناد و تحویل مدارک
در زمان درخواست شناسنامه یکی از اشخاص زیر میبایست به عنوان تحویل گیرنده شناسنامه معین شود و در زمان تحویل مدرک شخص مذکور حضوراً جهت امضا و تحویل مدارک مراجعه نماید.
1. پدر
2. مادر
3. حضور جد پدری
4. حضور وکیل رسمی پدر، مادر و یا جد پدری
5. قیم رسمی فرزند

توجه: در صورتیکه ثبت ازدواج والدین در شناسنامه به ثبت نرسیده باشد حضور والدین و یا وکیل رسمی آنها جهت امضا اسناد الزامی میباشد