با توجه به آخرین بخشنامه موجود، کلیه متقاضیان امورگذرنامه شامل ( صدور و یا تجدید گذرنامه، برگ عبور، درخواست اجازه خروج دانشجویی و مشمولین)، امور اربعه شامل ( درخواست اولین شناسنامه ، ثبت ازدواج، ثبت طلاق و ثبت فوت)، وکالتنامه و تصدیق امضا، امور دانشجویی، تایید مدارک درمانی، عدم سوئپیشینه و عابرین غیر مجاز می بایست قبل ازمراجعه به نمایندگی نسبت به ثبت درخواست در سامانه میخک (http://mikhak.mfa.ir) اقدام و با اخذ کد رهگیری به همراه مدارک ذکر شده ذیل به نمایندگی مراجعه نمایند.

فرزند بین 15 تا 18 سال

مدارك لازم:
مدارک زیر را میتوانید از طریق پست و یا حضوری به نمایندگی تحویل دهید:
۱- درخواستنامه تکميل شده صدور شناسنامه فرزندIC5
۲- اصل شناسنامه های معتبر پدر و مادر
-- در صورت وجود هرگونه دو گانگی (مغايرت) در صفحه دوم شناسنامه های والدين(بخش ثبت ازدواج) ارسال اصل عقدنامه الزامی ميباشد.
۳- اصل گواهی ولادت انگلیسی فرزند از REGISTER OFFICE ) گواهی ولادت شامل نام پدر و مادر Full Birth Certificate)
-- براي متولدين غير از انگلستان لطفاً طبق یکی از موارد زیر اقدام شود:
1 تایید گواهی ولادت توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوطه
2 اين گواهي ميبايست به تاييد نمايندگي دولت متبوعه در انگلستان برسد.سپس یک نسخه کپی برابر اصل در نزد وکیل انگلیسی تهیه شود. نسخه کپی برابر اصل شده توسط وزارت امور خارجه انگلستان تاييد شود.
4- چهار قطعه عکس جدید ( پاسپورت سایز)، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد (فقط چنانچه درخواست کننده بالای 15 سال باشد)
5- مدرک اقامتي معتبر عکس دار و کپی آن
6- دو برگ کارت انگشت نگاري فرزند
7- اصل وکالتنامه یکی از والدین (در صورتیکه ثبت ازدواج والدین در شناسنامه به ثبت نرسیده باشد وکالتنامه باید توسط والدین جداگانه تنظیم شود.). توجه شود که هنگام تایید وکالتنامه توسط نمایندگی، حضور وکیل در نمایندگی الزامی میباشد. (لطفاً پاکت پستی SPECIAL DELIVER با آدرس درخواست کننده ضمیمه شود.)
8- پاکت پستی SPECIAL DELIVER با آدرس درخواست کننده جهت افرادی که به صورت پستی مدارک را ارسال نموده اند .

جهت امضا اسناد و تحویل مدارک
در زمان درخواست شناسنامه یکی از اشخاص زیر میبایست به عنوان تحویل گیرنده شناسنامه معین شود و در زمان تحویل مدرک شخص مذکور حضوراً جهت امضا و تحویل مدارک مراجعه نماید.
1. پدر
2. مادر
3. حضور جد پدری
4. حضور وکیل رسمی پدر، مادر و یا جد پدری
5. قیم رسمی فرزند
توجه: در صورتیکه ثبت ازدواج والدین در شناسنامه به ثبت نرسیده باشد حضور والدین و یا وکیل رسمی آنها جهت امضا اسناد الزامی میباشد.
• چنانچه نام خانوادگی پدر و فرزند ،و یا نام و نام خانودگی والدین در گواهی تولد با اصل شناسنامه ایرانی والدین مغایرت داشته باشد، والدین موظف می باشند با حضور در نزد وکیل انگلیسی نسبت به تهیه گواهی DEED POLL جهت تصحیح نام یا نام خانوادگی خود اقدام نمایند. (نمونه DEED POLL جهت ,والدین، فرزندان))