با توجه به آخرین بخشنامه موجود، کلیه متقاضیان امورگذرنامه شامل ( صدور و یا تجدید گذرنامه، برگ عبور، درخواست اجازه خروج دانشجویی و مشمولین)، امور اربعه شامل ( درخواست اولین شناسنامه ، ثبت ازدواج، ثبت طلاق و ثبت فوت)، وکالتنامه و تصدیق امضا، امور دانشجویی، تایید مدارک درمانی، عدم سوئپیشینه و عابرین غیر مجاز می بایست قبل ازمراجعه به نمایندگی نسبت به ثبت درخواست در سامانه میخک (http://mikhak.mfa.ir) اقدام و با اخذ کد رهگیری به همراه مدارک ذکر شده ذیل به نمایندگی مراجعه نمایند.

بانوان خارجی كه با مرد ایرانی ازدواج نموده اند

1- درخواستنامه تکميل شده فرم صدور شناسنامه همسر
2- اصل شناسنامه معتبر زوج
3- اصل گواهی ولادت انگلیسی خانم

-- براي متولدين غير از انگلستان لطفاً طبق یکی از موارد زیر اقدام شود:
1. چنانچه این گواهی به زبانی غیر از انگلیسی باشد ابتدا باید ترجمه رسمی شود و مراحل زیر روی آن انجام شود.
2. تایید گواهی ولادت ( یا ترجمه آن ) توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل ولادت
3. اين گواهي ميبايست به تاييد نمايندگي دولت متبوعه در انگلستان برسد.سپس یک نسخه کپی برابر اصل در نزد وکیل انگلیسی تهیه شود. سپس نسخه کپی برابر اصل شده توسط وزارت امور خارجه انگلستان تاييد شود.

4- چنانچه خانم مایل به گرفتن نام خانوادگی همسر باشد و در زمان درخواست شناسنامه ایرانی هنوز مدارک خارجی خود را به این نام خانوادگی تغییر نداده است، میتواند نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند. درخواستنامه تکميل شده ( فرمS-5)
5- گذرنامه خارجی خانم ویک کپی از آن
6- پرداخت هزینه های مربوطه

-- توجه شود که از آنجا که صدور شناسنامه برای بانوان خارجی كه با مرد ایرانی ازدواج نموده اند همزمان با ثبت ازدواج آنها انجام میشود، لطفاً به قسمت ثبت ازدواج (زن خارجی و مرد ایرانی )جهت این مورد مراجعه و مدارک آن را همزمان تحویل نمایید.
-- جهت تحویل شناسنامه، خانم میبایست شخصاً به نمایندگی مراجعه نماید.